Sign Up
Get Involved
Donate
FFA__logo-Light
Thursday 13 June, 2024

Kowalisyon nan Florida ekspoze lejislatè yo ki ap bay antrepriz priyorite sou depans moun kap travay nan Florida

Nouvo rapò ki soti nan Florida For All Education Fund jwenn ke Lejislati nan Florida te priyorite. Bay antrepriz kado avek donasyon sou depans moun kap viv nan Florida kap travay chak jou ki fè fas a pri kay ki monte, asirans kay ki monte ak ekonomi a ki vin pi chè nan peyi a.

**Rapò a disponib nan StopCorporateGreedFL.com**

FLORIDA -  Yon nouvo rapò ak nòt ki soti nan kowalisyon Florida For All, envestige plizyè milyon nan kontribisyon antrepriz sa yo ale nan fon kanpay Gouvènè DeSantis ak lidè nan Lejislati Florid, avek enpak enfliyans antrepriz genyen sou lavi Floridyen yo. Rapò a jwenn lidèchip lejislatif la te depanse pi fò nan Sesyon Lejislatif 2024 la pou pèmèt monopòl antrepriz yo ak bilyonè ekstremis yo, remèt plizyè milya dola piblik nou yo nan alyans taks bay moun ki rich yo. Tout nan depans fanmi k ap travay di. Korespondan Ewo ak zewo kat nòt ekspoze ak klase lejislatè Florid yo sou fason yo te vote sou lejislasyon antrepriz sa yo. Epi li klere anpil nan kòporasyon yo ak bilyonè yo k ap fe enfliyans dèyè lwa ki mal pou moun kap viv na Florida.

Pandan ke lejislatè yo ki te toujou vote an favè bilyonè yo ak kòporasyon yo te genyen yon estati "Zero", kat nòt la tou endki lejislatè yo ki te goumen kont antrepriz sa yo ak defann libète yo nan Florida chak jou. 

Donatè kòporasyon tankou Publix Supermarkets, NBC Universal, the Walt Disney Company, Florida Realtors, Florida Power & Light, Duke Energy, konpayi ki opere prizon prive Geo Group, Florida Blue, Wal-Mart, ak devlopè tankou The Vestcor Companies yo te rele pou benefisye de nouvo lwa Gouvènè a te siyen pandan travayè ak konsomatè yo pèdi. 

“Richès ak pouvwa yo pa bezwen plis avoka. Se travayè Floridyen tankou nou ki oblije chwazi ant manje ak sèvis piblik ki bezwen defansè sou bò nou. Nou rekonesan pou ewo lejislatif yo ki toujou leve kanpe kont kòporasyon sa yo pou nou ka bay pou fanmi nou, pwoteje libète nou, epi prepare pou avni nou,” te di Renata Bozzetto, Direktè Depite nan Florida Immigrant Coalition. 

“Lidè lejislatif yo te ka fèmen fèy benefis fiskal epi asire kòporasyon yo peye taks yo dwe yo,” te di Jackson Oberlink, Direktè Lejislatif nan Florida For All Education Fund. “$1.6 milya nan kado fiskal kòporasyon yo te konsidere te ka peye pou yon mwa asirans sante pou plis pase 2.6 milyon Floridyen oswa salè prèske 37,000 pwofesè. Olye de sa, lidè lejislatif yo kontinye kite kòporasyon yo vòle libète nou, pase lwa ki pike nan dwa travayè yo, polye lè ak dlo nou, ak fè pri dlo a chè pou pwopriyetè kay ak lokatè yo.”

“Kit sa nou sanble oswa kote nou soti, Floridyen kwè nan pran swen fanmi nou epi kite bagay yo pi byen pou jenerasyon k ap vini apre,” te di Jonathan Alingu, Ko-Direktè Egzekitif Central Florida Jobs with Justice. “Men pou twò lontan, yon ti ponyen politisyen ki sèvi pou pwòp tèt yo kite kòporasyon rale chenn yo, priyorize pwofi yo sou bezwen nou yo. Yo eseye divize nou – foure kè sote baze sou koulè po nou, aksan ak lafwa nou – espere nou blame youn lòt pou difikilte nou yo san nou pa reyalize ke lit nou yo se rezilta chwa politik ki fèt pa fè politik yo. Nou genyen resi yo, epi Floridyen merite konnen bò ki kote lejislatè yo ye: moun yo gen pou sèvi oswa enterè espesyal ki gen pouvwa yo ki ap kouri Tallahassee.”

###

Fon Edikasyon Florid pou tout moun se yon kowalisyon nan tout eta a ki gen sis òganizasyon — Florida Rising, Florida Immigrant Coalition, Faith in Florida, Central Florida Jobs with Justice, Dream Defenders Education Fund, Inc, ak SEIU — ki òganize pou pouvwa kominote nou ak bati yon Florida kote nou tout gen libète pou pwospere. Nou se ewo nou tap tann. Pou plis enfòmasyon, vizite floridaforall.vote.

Media Contact

Nadeska Concha
nadeska@floridaforall.vote
(813) 482-4161